$419.00$1,447.00

Wood floor medallions

Wood floor inlay “Anchor”

$263.00$1,072.00
$349.00$1,159.00

Wood floor medallions

Wood floor inlay “Sailing”

$294.00$1,068.00

Wood floor medallions

Wood floor inlay “Koi fish”

$324.00$1,159.00

Wood floor medallions

Wood floor medallion “Shore”

$298.00$1,027.00

Wood floor medallions

Wood medallion “Argo”

$325.00$1,159.00

Wood floor medallions

Wood medallion “Orcas whales”

$399.00$1,117.00

Wood floor medallions

Wood medallion “Costa”

$350.00$1,072.00

Wood floor medallions

Wood medallion “Tropicana”

$379.00$1,072.00

Wood floor medallions

Three Koi

$350.00$1,250.00

Wood floor medallions

Shell

$295.00$1,072.00